DOSTAWA

Wszystkie samochody wyposażone są w windy załadowcze. 

Ułatwia to znacząco dostawy  dla klientów indywidualnych takich jak np. zakłady pogrzebowe.